A back-up a day, keeps the disaster away
A back-up a day, keeps the disaster away

Vandaag is het ‘world backup day’! 


Heb jij er al eens bij stilgestaan waar je data staat en of deze regelmatig wordt geback-upt? Of hoe je data restored na een crash of hack?

Als managed hostingpartner voorzien wij standaard bij al onze hostingoplossingen back-ups. Op deze speciale dag geven we graag meer uitleg over onze back-up strategie, waarom wij back-ups nemen en hoe je hier zelf mee om moet gaan.

Wat is een back-up? 


Een back-up is een kopie van data van een website, een server of van meerdere servers samen. De data in deze back-up stelt je in staat om een bepaalde website of service terug te herstellen tot op het moment dat de back-up genomen werd. Een back-up is vaak niet enkel een kopie van de code van je website maar ook een replica van bv. de databank-inhoud of de foto’s die je geüpload hebt in je website.

Concreet gebruiken wij onze back-ups voornamelijk als een veiligheidsnet. We hebben procedures opgesteld waarin we reageren op bv. de uitval van de harddisks in een server. Mocht dit leiden tot het verlies van gegevens, dan moeten we teruggrijpen naar de back-ups.

Dagelijks systeembeheer heeft al uitgewezen dat wij (en ook klanten) wel eens fouten maken en soms een verkeerde opdracht geven waarbij er data gewist wordt die niet weg mocht. Ook daar moeten we teruggrijpen naar back-ups.

Hoe zit het back-up systeem bij Openminds in elkaar?

We nemen back-ups op verschillende manieren. Het overgrote deel van de back-ups wordt gestuurd door onze Bacula-setup.

Algemene data

Bacula is een klassiek back-up systeem waarbij een kopie genomen wordt van alle bestanden van een bepaalde server en die worden centraal opgeslagen. Vroeger was dit op tape, vandaag de dag gebeurt dit op krachtige archief-opslag-servers die vele tientallen terabyte aan data kunnen opslaan.

Deze back-ups lopen elke dag en gaan op regelmatige basis een volledige kopie nemen. De meeste nachten worden echter enkel de gewijzigde bestanden gekopieerd. De software kan bij een restore dan met het nodige puzzelwerk een systeem terugzetten naar een bepaald punt in de tijd.

Databases

Naast de klassieke back-ups, gebruiken we voor back-ups van databases een specifieke tool, die kennis heeft van de database-structuur, en die data mooi en consistent kan opslaan. Deze tool werkt samen met Bacula. Zelfs in die mate dat een back-up van het systeem, parallel een signaal geeft om een database back-up te nemen.

Data-archieven

Daarnaast kunnen we ook opteren om back-ups te nemen gebaseerd op het principe van de rsnapshot tool. Deze gaat via het commando rsync en een handig gebruik van hardlinks, verschillende kopieën van data bijhouden, zonder al te verkwistend te zijn met plaats. Dit gebruiken we voornamelijk voor het nemen van back-ups van grotere data-archieven.

Naast rsnapshot zelf, gebruiken we hier ook soms Duplicity.

Custom made

Finaal zetten we regelmatig in samenspraak met de klant zeer specifieke back-up-systemen op. Dit is dan meestal een systeem die nauw samenwerkt met de data van de klant. Het wordt ingeschakeld als een disaster-recovery scenario, waar er bepaalde eisen gesteld worden aan de beschikbaarheid van de websites bij een rampscenario.

Hoe betrouwbaar zijn onze back-ups?

Een back-up is veelal een laatste vangnet. We moeten hier op enkele zaken letten.

Locatie

Eerst en vooral is er de lokaliteit van de back-ups. We hebben twee data-rooms (eentje in Gent en eentje in Brussel). We waken erover dat de back-ups die we nemen, finaal terecht komen in het andere datacentrum dan waar de server gehost staat. Dit zorgt ervoor dat we bij grote problemen (denk aan stroomonderbrekingen of brand) nog altijd toegang hebben tot de back-up data. Die is daarmee natuurlijk nog niet terug online, maar is ook niet verloren.

Periode

We houden back-up data standaard gedurende een periode bij. Zo nemen we dagelijks een back-up en bewaren deze een maand. Het gebeurt regelmatig dat een gemaakte fout slechts enkele dagen later opgemerkt wordt. Dan is het steeds handig om zo terug te keren naar een punt dat in het verleden ligt.

Volledig

We waken er ook over dat onze back-ups alle nodige data bevatten om een restore mogelijk te maken. We zouden de eerste niet zijn die een back-up procedure hebben, maar een bepaald config-bestand of een instelling over het hoofd zien. Daarom doen we ook op regelmatige basis een restore-test.

Automatisatie

Het nemen van de back-ups van bestaande en nieuwe systemen wordt gestuurd uit onze automatisatie-laag (Chef en Sock). Hierdoor zijn we zeker dat elk systeem een back-up heeft. Ook een nieuw opgezet systeem krijgt steeds standaard back-ups instellingen mee. Om een back-up uit te schakelen, dient een engineer manuele handelingen te stellen. Dit zorgt voor een zekerheid naar het nemen van de back-ups.

Rapportering fouten

Dagelijks worden de back-ups automatisch genomen. Gefaalde back-ups rapporteren via e-mail en via de actieve monitoring-systemen. Bij het falen van veel back-ups, wat zou wijzen op een structureel probleem, gaan er nog enkele extra toeters en bellen af. Dagelijks is er ook een samenvatting van de back-ups die gestuurd wordt naar de support engineers via een support-ticket waar opvolging aan gegeven moet worden.

Wat voor extra’s bieden back-ups?

Back-ups hebben naast hun primaire doel ook enkele fijne bijkomstige mogelijkheden.

  • Soms gebruiken we ze om onderzoek te doen naar veranderingen op systemen door hacks. Als een website misbruikt wordt, kunnen we soms via de back-ups de oorzaak nauwer gaan pin-pointen of de mogelijke stappen in het misbruik beter in kaart brengen.
  • We gebruiken ze soms ook om na te gaan welke server een bepaald bestand heeft. Door de opbouw van de databank die achter de back-upsystemen zit, kunnen we zeer snel op zoek naar bestanden met een bepaalde grootte en checksum. Handig meegenomen!

Wat kan jij doen?

De klant dient zich bewust te zijn omtrent zijn data. Onze systemen hebben een goede controle en worden dagelijks opgevolgd maar zijn niet 100% failsafe. We raden onze klanten dan ook aan om zelf ook te waken over de data van hun website(s) en af en toe een eigen back-up te nemen.

Dit kan zeker geen kwaad op kritieke punten in de levensloop van een website bijvoorbeeld bij een grote upgrade of een aanpassing van een kritiek deel is het starten met een back-up een zeer goede reflex.

Hou er wel rekening mee dat een back-up op hetzelfde systeem eigenlijk weinig nut heeft (behalve voor een snelle terugkeer bij een gefaalde upgrade/import/…). Zo zien we regelmatig klanten die een plugin configureren in Drupal of Wordpress en daarbij een dump van de data plaatsen op de server zelf. Mocht de storage-component falen, dan is niet enkel de website weg maar ook de bijhorende back-ups.

Zorg er ook voor dat je weet hoe je je website terug online moet krijgen bij het aangeleverd krijgen van de ruwe data. Wij kunnen wel alles terug op zijn plaats zetten, maar mogelijk moeten er nog extra handelingen gesteld worden om de website terug volledig functioneel te krijgen. Test en documenteer deze procedures vooraf want meestal heb je ze nodig op een moment dat je weinig tijd is om te documenteren.

Wil je data restoren?

Stuur dan een mailtje naar support@openminds.be en omschrijf welke bestanden, welke tabellen uit welke database, van voor welk tijdstip, etc. je graag zou ontvangen. We bezorgen je de juiste informatie zodat je snel weer aan de slag kan.

Reageer