Westtoer is het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Het heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren.

Openminds staat in voor de gehele hosting en voorziet in verschillende fully managed cloud oplossingen. Het flexibel kunnen schalen in resources en het aantal cloud oplossingen zelf is hierbij van belang.